GEARS | Software Accelerator

De voordelen van GEARS: betere requirements, en werkende applicaties in minuten

De eerste stap in het XLRIT-proces is dus om de requirements SMART te maken met SRA, de methode (SMART Requirements Analysis). En als je dat gedaan hebt, wat kun je er dan mee?

Nu komt XLRITs engine van pas: GEARS.

Met GEARS kunnen we de SMART Requirements analyseren en inspecteren. GEARS kan op verschillende niveaus fouten uit de requirements halen: zijn ze onvolledig, inconsistent, of bevatten ze bijvoorbeeld cirkelredeneringen, dan zal GEARS dit opmerken en melden. Zo kunnen we de kwaliteit van de requirements verder verbeteren, en garanderen dat die hoog genoeg is voor de volgende stap.

Als de requirements geen fouten meer bevatten kunnen we over naar die volgende stap: het ontwerpen en bouwen van een softwaresysteem dat voldoet aan de eisen. Dat klinkt als een heel project, maar is het niet. GEARS kan uit de SMART gemaakte requirements volledig automatisch een ontwerp afleiden, en vervolgens ook de software bouwen (zoveel applicaties als nodig zijn om de processen te ondersteunen). In een paar minuten!

Ook als het softwaresysteem er eenmaal staat, is het heel makkelijk wijzigingen aan te brengen. Je hoeft weer alleen te focussen op het WAT: wat is er inhoudelijk veranderd aan het gewenste resultaat, of aan bijvoorbeeld de beslissingsregels die het resultaat voortbrengen? Als je die wijziging doorvoert in de requirements, hoef je alleen nog maar GEARS het systeem opnieuw te laten genereren.