Onze visie

Ieder bedrijf bestaat bij de gratie van resultaten, een begrip dat breder is dan alleen geld. Een bedrijf is opgericht met een missie, om doelen te verwezenlijken. Deze doelen, de beoogde resultaten, zullen dan ook centraal staan in het denken en doen van iedere stakeholder in het bedrijf. De bedrijfsprocessen dienen om de bedrijfsdoelen te verwezenlijken; automatisering op haar beurt is dienend aan de bedrijfsprocessen.

 

In de ontwikkelaanpak van XLRIT ligt de focus dan ook op het beschrijven van de beoogde resultaten, op alle niveaus: al het andere wat nodig is voor een software-applicatie volgt uit die beoogde resultaten en de eisen die u daaraan stelt, uitmondend in een IT-implementatie die perfect toegesneden is op de doelen die u gesteld heeft.

 

Ons eigen bedrijfsdoel is om deze denkwijze zo breed mogelijk uit te dragen en te ondersteunen: de IT afhankelijk maken van de bedrijfsvoering, en niet andersom.