Legacy uitfaseren | 7 redenen

Voor Access en COOL:Gen geldt binnen bedrijven nog te vaak: 'Don’t fix it, if it ain’t broken...' of toch? Veel legacy systemen draaien nog gewoon goed. Ze zijn weliswaar weinig flexibel, maar hebben altijd goed gefunctioneerd. Het wordt pas acute noodzaak om met legacy systemen aan de slag te gaan op het moment dat er functionaliteit ontbreekt of als iets niet meer werkt. Toch zijn wij van mening dat ook de nog werkende systemen tegen het licht moeten worden gehouden. Want zeg nu zelf, u repareert toch ook liever het dak als de zon schijnt?

Er zijn vele redenen om legacy systemen te vervangen; dit zijn de voornaamste.

Verouderde technologie
Legacy systemen waren ooit state of the art; naarmate de tijd verstrijkt raken ze daar steeds verder van verwijderd. Of je nu kijkt naar de infrastructuur en networking, interfacing en communicatie, architectuur, code base, of front-end frameworks, uw legacy zal niet met alle ontwikkelingen mee hebben kunnen gaan. Dit leidt tot vele problemen: je zou het kunnen zien als de onderliggende oorzaak van alle andere redenen die hieronder benoemd worden.

Ad-hoc Architectuur
Iedere keer als een nieuwe applicatie wordt uitgerold komen er koppelingen en dwarsverbanden bij met bestaande applicaties. Op de duur leidt dit niet zelden tot een wirwar aan koppelingen en een sub-optimale architectuur..

Ontoereikende beveiliging
Naarmate een platform of technologie ouder is, is er minder aandacht voor security problemen en wordt er minder geïnvesteerd om die op te lossen. Oudere systemen zijn dan ook geliefde doelwitten van hackers.

Gedateerde documentatie
De meeste software wordt initieel opgeleverd met kloppende documentatie. Soms wordt in het begin van de levensduur de documentatie zelfs nog bijgewerkt in geval van aanpassingen; meestal versloft dit, waardoor de documentatie van vooral oudere legacy vaak slecht overeenkomt met de software.

Verminderende aanpasbaarheid
De meeste systemen moeten regelmatig aangepast worden, ofwel om bugs op te lossen, ofwel vanwege nieuwe eisen. Of dit makkelijk kan hangt af van zaken als structuur, documentatie, en beschikbaarheid van know-how. Hierdoor zullen bij legacy aanpassingen moeizamer tot stand komen, en duurder worden.

Kostbare hosting
Het in de lucht houden van legacy op minder gangbare platformen is duur, zowel door de hosting-kosten zelf als door licenties. Bovendien is de kennis op beheergebied vaak zeldzaam en dienovereenkomstig geprijsd.

Limieten aan performance en schaalbaarheid
Moderne platformen bieden mogelijkheden om de performance van applicaties op efficiënte wijze te verbeteren, en om de capaciteit flexibel op te schalen als dat nodig is om pieken op te vangen.

XLRIT is in staat om in korte tijd samen met u uw legacy systeem te herbouwen naar een professionele Java applicatie. Op een state of the art open-source platform, netjes gedocumenteerd, eenvoudig aanpasbaar, klaar voor duizenden users indien nodig, met applicatie logs en audit records, API's voor systeeminterfaces, robuust en secure.

Onze aanpak bestaat eruit dat we samen met u de requirements, zowel bestaande als eventueel nieuwe, nauwkeurig uitwerken en exact beschrijven. Op basis van deze requirements kunnen we met onze engine GEARS de software genereren. Op deze manier heeft u in zeer korte tijd uw legacy systeem vervangen door een professionele Java applicatie van hoge kwaliteit, die bovendien eenvoudig aangepast kan worden. Klaar voor de toekomst!

Wij staan 100% achter onze methode en producten: daarom behoort een samenwerking op no cure-no pay basis tot de mogelijkheden.