Reality Check

GEARS, voor al uw problemen! (?)

Uiteraard vindt u op deze pagina’s veel informatie over de sterke kanten en de voordelen van onze aanpak. Maar laten we eerlijk zijn, geen enkele oplossing is perfect voor alle problemen. Ook SRA/GEARS heeft zijn beperkingen; daarnaast kan het voorkomen dat, wegens bijzondere eisen, het beter is om onderdelen van een applicatie op een meer conventionele manier te ontwikkelen. En die onderdelen komen dan met conventionele snelheid tot stand.
Daarom willen we hier zelf, in volle openheid, enkele kanttekeningen plaatsen.

Systeeminterfaces. Applicaties staan zelden helemaal op zichzelf. Vaak moeten ze verbinden met externe systemen of apparaten, of informatie uitwisselen met externe databronnen. GEARS ondersteunt verschillende soorten plug-ins waarmee externe actoren, zoals we deze noemen, naadloos in de requirements opgenomen kunnen worden. Maar dit vereist meestal wel wat handmatig programmeer- en installatiewerk, en kan dus wat extra tijd in beslag nemen. Dit onderdeel hebben we (nog) niet geautomatiseerd.

Testwerk. We kunnen garanderen dat GEARS geen slordigheidsfoutjes zal maken. Maar toch, in een volwassen IT-omgeving kun je geen applicatie in productie brengen zonder hem eerst uitvoerig te testen. GEARS ondersteunt dit: onderdeel van het systeem is een testmodule die automatische regressietests kan uitvoeren om de processen van de gegeneerde applicatie te testen. Daarvoor moeten wel testscenario's gemaakt worden. Snel een applicatie maken is stap 1: die applicatie grondig aftesten voordat hij in productie gaat kost wat extra tijd, en dat willen we toch even benoemen.

Datamigratie. In de aanpak van XLRIT wordt, ook als je legacy vervangt, de hele applicatie opnieuw ontworpen en opgezet. Je bouwt meestal niet een nieuwe applicatie op een bestaande database (dit kan overigens wel, maar maakt het SMART maken van de requirements niet eenvoudiger). Dus moet je in voorkomende gevallen ook rekening houden met datamigratie van de oude naar de nieuwe database. Dit wordt nog wel eens vergeten, maar is een belangrijk aspect.

Toepasbaarheid. SRA & GEARS is een general-purpose methode, en kan in principe voor iedere soort applicatie toegepast worden. Dat wil niet zeggen dat het voor iedere soort applicatie de beste keuze is. In het algemeen werkt de methode het best voor algemene dataverwerkende, administratieve en workflow systemen. De methode is uitstekend schaalbaar, en dus zeker ook geschikt voor grote systemen. Maar voor tijdskritieke applicaties (bijv. software voor de aansturing van productiemachines) is het geen voor de hand liggende keuze. Voor ETL en echte “number-crunching” applicaties bestaan gespecialiseerde frameworks waar geen general-purpose methode aan kan tippen. En als er hoge eisen worden gesteld aan user interface design (en er genoeg budget is om aan die eisen te voldoen), dan kan onze methode te beperkend zijn voor de UI ontwerpers. De standaard gebruikersinterface van GEARS kan overigens in veel opzichten aangepast, en indien nodig zelfs helemaal vervangen worden, maar vooral dat laatste is regulier UI/UX ontwikkelwerk, tegen reguliere kosten en tijd.