Het resultaat | Gegenereerde software

Een gegenereerde applicatie: Hoge kwaliteit, lage onderhoudskosten

Er bestaan veel misvattingen en vooroordelen over gegenereerde software, niet zelden voortkomend uit slechte ervaringen in het verleden. De aanpak met de combinatie SRA + GEARS brengt echter grote voordelen met zich mee.

GEARS apps bestaan uit twee delen: een generiek deel (functionaliteit die in alle apps zit, zoals de user interface, Identity&Access, workflow, logging, messaging, security) en een specifiek deel (afgeleid uit de SMART requirements), die op een slimme, efficiënte manier met elkaar samensmelten. Het generieke deel is gebaseerd op open source software, en dus vrij van licenties.

GEARS apps zijn Java-based workflow systemen. Van het specifieke deel wordt alle broncode meegeleverd, zowel de Java als andere platformen. Alle sources worden gegenereerd met speciale aandacht voor leesbaarheid door menselijke programmeurs; inclusief comments, en met vergaande traceability naar de requirements. Dit is dus ook vrij van licenties.

Het GEARS platform is geavanceerd, schaalbaar, en robuust. Alles wat onder de motorkap nodig is om grote aantallen gebruikers, of hoge beschikbaarheidseisen te ondersteunen is standaard. Applicaties worden out of the box geleverd met een architectuur waar je normaal diep voor in de buidel moet tasten. Zonder dat die kleinere apps in de weg zit.

En wat betekent dat allemaal voor u, als trotse eigenaar van een GEARS app?

GEARS apps zijn altijd 100% conform de requirements. Er zijn aan de ontwikkeling van de app geen overdrachtmomenten, geen misverstanden, geen slordigheidsfoutjes te pas gekomen.

GEARS apps zijn eenvoudig aan te passen. Is er sprake van nieuwe eisen, onvoorziene omstandigheden, veranderende regelgeving: je past de requirements aan, en genereert opnieuw.

GEARS apps zijn goed gedocumenteerd, en de documentatie is altijd up-to-date. Met GEARS genereren we niet alleen de applicatie, maar ook de documentatie van de applicatie, inclusief een klikbare versie van de requirements en een BPMN-compliant procesdiagram.

GEARS apps hebben geen licentiekosten en geen vendor lock-in. Omdat alle broncode meegeleverd wordt en goed leesbaar is gestructureerd, kan iedere applicatie in een paar uur tijd overgedragen worden aan een in-house of off-shore ontwikkelteam.