SRA | Smart Requirements Analysis

Focus op resultaat: make it SMART

SMART Requirements Analyse is een methode om je requirements boven water te krijgen en eenduidig te beschrijven. De belangrijkste kenmerken van deze aanpak zijn de volgende.

Focus op het WAT. Beschouw je processen, en bedenk wat de gewenste uitkomsten van die processen zijn: verstuurde facturen, verwerkte orders, correcte aangiftes, bijgewerkte dossiers, wat je je maar ten doel kunt stellen. De vraag waar het om gaat is niet HOE je tot dat resultaat komt, maar WAT het resultaat inhoudt.

Zoom in op de details. Werk die uitkomsten in detail uit: welke informatie en kennis komen eraan te pas om die resultaten te bereiken; waar komt de informatie vandaan, wie moet wat aanleveren, welke formules en criteria worden toegepast? De methode dwingt af dat de zaken die gerealiseerd moeten worden duidelijk, volledig en correct zijn. Op die manier krijg je exact de relevante en juiste details boven water. Niet meer en niet minder.

Leg het vast. We leggen deze informatie vast in SMART Notation. Dit is een formele taal met strikte regels waarin je alle relevante informatie vast kunt leggen, maar wel één die zo ontworpen is dat ze makkelijk te lezen is voor domeinexperts. Het is dus geen programmeertaal: SMART Notation bestaat uit logische definities in begrijpelijke taal.

Met SMART Requirements Analyse halen we al deze informatie boven tafel en leggen dit op een consistente, eenduidige manier vast. Hoe dan ook een nuttige exercitie. Maar het bijzondere van de aanpak van XLRIT is dat dit het enige is wat je hoeft te doen. De achterliggende gedachte is dat als je requirements SMART zijn - volledig, consistent, correct - dan kan al het andere ervan afgeleid worden. Automatisch, zonder menselijke tussenkomst.