Kan GEARS 100% van de ontwerpen en source code genereren?

GEARS is een 100% generator. Er hoeven dus geen aanpassingen gedaan te worden aan de gegenereerde ontwerpen en source code en dit is ook niet de bedoeling. Echter, je kunt wel veel met GEARS, maar niet alles. Gelukkig is daar een oplossing voor. 

Dat lossen we namelijk op met het aanroepen van interne of externe plugins en functies. Bekende voorbeelden van plugins zijn interfaces naar externe applicaties of communicatie met devices. Denk bijv. aan generieke interfaces voor het versturen van emails, of het produceren van docx, pdf of rapportages. Maar denk ook aan specifieke plugins naar Siebel, SAP, een boekhoudpakket, of nog specifieker een scanner of een weegbrug in een fabriek. 

Idealiter kan er gebruikgemaakt worden van een bestaande plugin/functie in de steeds verder groeiende verzameling van plugins/functies. Mocht er één ontbreken, kan deze eenvoudig toegevoegd worden. Dit gaat met conventionele softwareontwikkeling.