Hoe wordt de UI en UX met GEARS geregeld?

We hebben een in TypeScript ontwikkelde React Frontend die zich dynamisch aanpast op basis van de specificaties. Binnenkort kunnen gebruikers ook zelf deze frontend aanpassen met drag & drop en het toevoegen van widgets. 

De gebruikersinterface van GEARS, ook wel UX/UI genoemd, is bijzonder omdat deze zich aanpast aan de omstandigheden. De belangrijkste omstandigheden zijn de specificaties van de gewenste functionaliteit. Als bijv. een bepaalde keus beperkt is, zal dit een andere UI/UX opleveren. Bijv. met zogenoemde radio buttons. Maar als de keus groter is, dan wordt een doorzoekbare drop-down-list-box hiervoor gebruikt. Zie hieronder een voorbeeld van radio buttons en van een doorzoekbare drop-down-list-box naast elkaar.

In toekomstige versies van GEARS wordt dit verder uitgebreid en kan de eindgebruiker van de applicatie zelf ook op eenvoudige wijze de gebruikersinterface aanpassen. Bijv. de kleur, indeling, positie en grootte van widgets, velden en buttons aanpassen met drag & drop. Maar denk ook aan het toevoegen van een Maps widget bij een adresveld of een staafdiagram bij een lijst van waardes.