Hoe gaat GEARS om met database wijzigingen?

Dit wordt uitgevoerd met behulp van onze eigen schema migratie tool in combinatie met Liquibase. Een groot deel hiervan is geautomatiseerd en een klein deel handmatig.

Bijv. het toevoegen van nieuwe entiteiten, attributen en relaties levert automatisch ook hiermee overeenkomende technische tabellen, kolommen en eventuele technische koppelingen tussen deze tabellen op. 

Handmatige acties zijn enkel nodig als entiteiten, attributen en relaties hernoemd worden. Technisch wordt dit namelijk gedaan met het verwijderen en opnieuw creëren hiermee overstemmende tabellen, kolommen en koppelingen. Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan, moet handmatig opgegeven worden dat het hier om een hernoeming gaat en niet om een verwijdering en een creatie.

Vervolgens levert dit een zogenaamd Liquibase script op die in staat is de gewenste structuurwijzigingen door te voeren op de database, zonder dat hier gegevens verloren raken. Dit wordt bovendien goed getest. 

Uiteraard ook altijd eerst een backup gemaakt zodat je altijd terug kunt gaan naar de situatie voor de database wijziging.