Hoeveel keer sneller gaan software trajecten en beheer m.b.v. GEARS?

Alle ontwerp- en codeeractiviteiten worden in seconden tot een paar minuten volledig automatisch uitgevoerd. Gehele projecten, van prille wens tot een operationele oplossing, als ook beheer op software, kosten nu in totaal gemiddeld 10x minder FTE. Dit gaat ruim voorbij aan low/no-code tools en AI-supported-coding die enkel de codeeractiviteiten deels automatiseren. 

Het bestand hieronder geeft weer hoeveel tijd er naar rato besteed wordt per type activiteit binnen een project. Blauw is zonder GEARS, geel is met GEARS. Hierin valt op dat alle ontwerpactiviteiten en codeeractiviteiten in seconden tot een paar minuten gaat en dus in essentie geen of verwaarloosbare tijd kosten.

Deze metrics zijn vergeleken met onafhankelijke benchmarks (bijv. QSM) van software ontwikkelprojecten die gebruikelijke hedendaagse aanpakken en tools gebruiken. Dit gemiddelde stijgt nog steeds. Dit omdat GEARS steeds meer onderdelen van een software ontwikkeltraject kan automatiseren. Wil je dus snel een softwareoplossing voor een bepaalde deadline, en GEARS is hier geschikt voor, dan is GEARS waarschijnlijk ook de beste optie.

Overhead activiteiten zoals bijv. project management worden niet expliciet genoemd omdat deze ook met een vergelijkbare factor minder tijd kosten.