Hoe voorkomen jullie een vendor lock?

Naar wens krijgt de klant het IP (Intellectual Property). Hij krijgt dan alle requirements en alle ontwerpen, source code en documentatie voor de applicatie die door GEARS zijn gecreëerd. De source code maakt bovendien enkel gebruik van vrij beschikbare open source componenten. Hiermee is een willekeurige programmeur in staat om de applicatie met conventionele middelen verder te ontwikkelen zonder enige afhankelijkheid met GEARS.

Onafhankelijke programmeurs van onze klanten hebben bevestigd dat zij tevreden waren over de onderhoudbaarheid van al deze deliverables en dat zij dus in staat zijn om ook zonder GEARS de applicatie verder te ontwikkelen. Bovendien prijzen zij de consistentie en overzichtelijkheid van de source code en het grote voordeel dat de documentatie per definitie actueel en correct is. Denk aan bedrijfsprocesontwerpen, technische ontwerpen, diagrammen maar ook de documentatie binnen de source code zelf. Deze laatste laat tevens zien uit welke requirements dit deel van de source code voortkomt en zorgt daarmee voor een belangrijk kwaliteitskenmerk, namelijk traceerbaarheid. 

De enige vendor lock is dat er vaak geen betere optie is dan GEARS. Dit bijvoorbeeld omdat je met GEARS veruit het snelst bent in het foutloos aanpassen van het systeem.