Hoe ziet het automatisch gecreëerde technisch datamodel er uit?

In principe kan GEARS aangepast worden om allerlei manieren te ondersteunen waarin logische entiteiten uit de business requirements vertaald worden naar een technische data structuur. Natuurlijk heeft het de voorkeur om zo min mogelijk handwerk te hoeven verrichten. Daarom zal GEARS standaard uitgaan van een consistente manier van vertalen. Op dit moment is dat de volgende:

Alle technische tabellen krijgen één configureerbare prefix per systeem. Dus stel je bouwt een Human Resource systeem, dan kies je bijv. voor de prefix HR. Alle tabellen beginnen dan met HR_.

Verder krijgen alle logische entiteiten ook minimaal 1 overeenstemmende technische tabel. Bijv. de entiteit PERSOON krijgt een tabel met de naam HR_PERSOON en de entiteit WERKGEVER krijgt een tabel met de naam HR_WERKGEVER.

En indien er een één-op-meer relatie is tussen PERSOON en WERKGEVER met de naam HUIDIGE_WERKGEVER, dan zal er een technische attribuut toegevoegd worden aan de tabel HR_PERSOON met de naam HUIDIGE_WERKGEVER_ID_ met daarin een technische identifier die verwijst naar een regel in de tabel HR_WERKNEMER.

Bij een meer-op-meer relatie tussen PERSOON en WERKGEVER met de naam VORIGE_WERKGEVERS zal extra koppeltabel gemaakt worden met de naam HR_PERSOON_VORIGE_WERKGEVERS met daarin een technisch attributen met daarin technische identifiers die verwijzen naar de regels in de tabel HR_PERSOON en HR_WERKNEMER.