In conventionele softwareontwikkeling wordt vaak Cucumber Selenium gebruikt. Hoe zit dat binnen softwareontwikkeling m.b.v. GEARS?

Het gebruik van Cucumber Selenium kan maar wordt niet aangeraden omdat het hierboven beschreven equivalent in GEARS veel eenvoudiger is.

Zo zijn Cucumber Feature files vergelijkbaar leesbaar als GEARS test scenario files, maar ze moeten noodgedwongen meer tekst bevatten. Zo heeft het test scenario in het hierboven beschreven voorbeeld 7 regels en zou het equivalente Cucumber feature file bijna het dubbele in aantal regels en tekst hebben. Dit maakt feature files puur door de grootte al complexer. 

De GEARS scenario's worden met enorm hoge performance uitgevoerd. Dit omdat de back-end functionaliteit direct wordt aangeroepen zonder tussenkomst van een front-end (zelfs geen headless front-end). Dit kan omdat de frontend al los is getest door de ontwikkelaars van GEARS en dus niet iedere keer opnieuw getest hoeft te worden voor iedere individuele applicatie. 

Maar de belangrijkste reden is misschien wel omdat de GEARS aanpak beduiden minder werk kost. Zo moet je bij de Cucumber Selenium aanpak veel handmatig werk verrichten om deze manier van testen überhaupt mogelijk te maken voor een applicatie. Zo moeten de activiteiten "Step Definitions", "Test Runner File", "Setting up Cucumber Framework", "Prerequisites for Cucumber and Selenium Setup" (zoals genoemd in deze guide ) voor iedere applicatie herhaald worden terwijl dit met de test scenario aanpak van GEARS niet meer nodig is.