Over ons

Onze Visie

Ieder bedrijf bestaat bij de gratie van resultaten, een begrip dat breder is dan alleen geld. Een bedrijf is opgericht om doelen te verwezenlijken. Deze doelen, de beoogde resultaten, zouden dan ook centraal moeten staan in het denken en doen. De bedrijfsprocessen dienen om de bedrijfsdoelen te verwezenlijken; automatisering op haar beurt is dienend aan de bedrijfsprocessen.

In de aanpak van XLRIT ligt de focus dan ook op het beschrijven van de beoogde resultaten, op alle niveaus: al het andere volgt uit die resultaten en de eisen die u daaraan stelt, uitmondend in een perfect toegesneden IT-implementatie.

Ons eigen bedrijfsdoel is om deze denkwijze zo breed mogelijk uit te dragen en te ondersteunen:  de IT afhankelijk maken van de bedrijfsvoering, en niet andersom.

Ons Team

XLRIT is een ambitieuze start-up uit Veenendaal. XLRIT is in 2018 opgericht door drie ervaren IT-consultants met veel kennis van en geloof in software accelerators. We hebben (ruimschoots) de tijd genomen om onze ideeën goed uit te werken en ons platform op te bouwen. Dat heeft geresulteerd in onze innovatieve software development engine GEARS: een nieuwe, revolutionaire, ongekend snelle manier om beter(e) software te ontwikkelen.

Ons team bestaat uit door de wol geverfde IT-consultants, die weten hoe IT-projecten werken en waarom ze vaak falen. GEARS is daarom niet alleen ontworpen als productiviteitsverhoger, maar ook om de risico’s inherent aan software development te ondervangen. Deze aanpak werkt: wilt u zien hoe, neem dan contact op.

Edwin Hendriks

Business Architect
Implementation Expert
CVO (Chief Vision Officer)

edwin@xlrit.com

Marcus Klimstra

Solution Architect
Open Source Expert
CSO (Chief Systems Officer)

marcus@xlrit.com

Eric Visser

Information Architect
Communications Expert
CQO (Chief Quality Officer)

eric@xlrit.com

Giso Dal

Software Architect
Graph Theory Expert
CCO (Chief Computing Officer)

giso@xlrit.com

Gerard Nauta

Change Architect
Contracting Expert
CBO (Chief Business Officer)

gerard@xlrit.com