Over ons

Onze Visie

Ieder bedrijf bestaat bij de gratie van resultaten, een begrip dat breder is dan alleen geld. Een bedrijf is opgericht om doelen te verwezenlijken. Deze doelen, de beoogde resultaten, zouden dan ook centraal moeten staan in het denken en doen. De bedrijfsprocessen dienen om de bedrijfsdoelen te verwezenlijken; automatisering op haar beurt is dienend aan de bedrijfsprocessen.

In de aanpak van XLRIT ligt de focus dan ook op het beschrijven van de beoogde resultaten, op alle niveaus: al het andere volgt uit die resultaten en de eisen die u daaraan stelt, uitmondend in een perfect toegesneden IT-implementatie.

Ons eigen bedrijfsdoel is om deze denkwijze zo breed mogelijk uit te dragen en te ondersteunen:  de IT afhankelijk maken van de bedrijfsvoering, en niet andersom.

Ons Team

Ons team bestaat uit door de wol geverfde IT-consultants, die weten hoe IT-projecten werken en waarom ze vaak falen. GEARS is daarom niet alleen ontworpen als productiviteitsverhoger, maar ook om de risico’s inherent aan software development te ondervangen. Deze aanpak werkt: wilt u zien hoe, neem dan contact op.  <<lees meer>>

Onze Partners

Het aangaan van strategische, commerciële partnerschappen is een belangrijk aandachtspunt voor XLRIT. XLRIT gelooft dat samenwerken met andere belangrijke organisaties een grotere impact kan hebben op bedrijven die zoekende zijn naar (maatwerk) softareoplossingen voor hun (kritische) bedrijfsapplicaties. XLRIT heeft belangrijke partnerschappen geïdentificeerd, sleutel partijen die de specifieke markten en uitdagingen die daarin spelen kannen. Door middel van innovatieve software-oplossingen richt XLRIT zich samen met de partners op het creëren van langdurige relaties met klanten om hun huidige maar ook in hun toekomstige (software) uitdagingen te ondersteunen.  <<lees meer>>