Hoe gaat GEARS om met versionering?

Versionering is in essentie hetzelfde als bij conventionele software ontwikkeling. Zo werkt het hele team met Git om alle deliverables geversioneerd in op te slaan.

Dus ook de handmatig opgestelde business requirements en test scenario's, maar dus ook de door GEARS automatisch gecreëerde ontwerpen en sources voor de programmatuur. Dit bied alle voordelen die horen bij het gebruik van Git zoals versionering, traceerbaarheid en maakt het bijv. ook erg goed mogelijk om in teamverband samen te werken aan 1 stuk software. Ook maakt dit het eenvoudig mogelijk om releases te bevriezen en op een nette manier door een CI/CD pipeline te laten gaan. Op deze manier kan ook makkelijk voldaan worden aan de nodige veiligheidseisen, compliancy als ook wet- en regelgeving. Bovendien kun je dan de functionaliteit maar ook de configuratie over alle verschillende test, acceptatie en productionele omgevingen altijd correct, controleerbaar en traceerbaar houden.